Nacka om 30 år – nästan dubblat antal invånare

I Nacka beräknas befolkningen öka med 82 800 personer till 186 303 personer år 2050
I Nacka beräknas befolkningen öka med 82 800 personer till 186 303 personer år 2050
Nackas befolkning ökar.
Men i en del kommundelar minskar antalet invånare.
Om 30 år kan nästan dubbelt så många bo i kommunen jämfört med i dag, enligt landstingets långtidsprognos.

Landstinget har presenterat sin långtidsprognos för utvecklingen i länet, kallad Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, förkortad Rufs.

Prognosen sträcker sig fram till 2050 och beräknar bland mycket annat hur många som kommer att bo i regionen om lite drygt 30 år.

I Nacka beräknas befolkningen öka med 82 800 personer till 186 303 personer, i så fall nästan ett fördubblat invånarantal jämfört med i dag. I dag, 2018, bor 103 503 personer i Nacka.

Men befolkningsutvecklingen ser olika ut i olika kommundelar. För de kommande åren, fram till 2026, finns en mer preciserad prognos i olika kommundelar. Allra störst befolkningsökning de kommande åtta åren väntas på västra och centrala Sicklaön, lägst ökning, eller till och med ett minskat antal invånare, väntas på östra Sicklaön och i södra Boo.

I hela länet bor drygt 2,2 miljoner invånare. År 2050 förväntas 3,4 miljoner invånare bo i länet, drygt 50 procent fler.

Fakta

Så många bor i din kommundel 2026

Befolkningsutveckling i Nacka 2018–2026:

Västra Sicklaön 19 534 personer – 24 716 personer +5 182 personer

Centrala Sicklaön: 7 916–12 349 +4 433

Östra Sicklaön: 11 342–10 935 –407

Västra Boo: 8 274–8 295 +21

Södra Boo: 5 119–4 898 –221

Östra Boo: 3 286–3 676 +390

Norra Boo: 4 400–4 689 +289

Centrala Boo: 11 812–12 480 +668

Saltsjöbaden Älgö: 10 731–10 951 +220

Fisksätra: 8 045–8 269 +224

Älta Erstavik:  12 427–1 3604 +1 177

Källa: Landstingets Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen