Nästan hälften har utländska rötter

Eleverna på Högsätra skola har ursprung från världens alla hörn. Riccardo Häggs föräldrar kommer från Italien, Jacob Eriksson har svenska föräldrar, Catarina Rieffels föräldrar kommer från Schweiz och Amanda Sims pappa kommer från Dominikanska republiken.
Eleverna på Högsätra skola har ursprung från världens alla hörn. Riccardo Häggs föräldrar kommer från Italien, Jacob Eriksson har svenska föräldrar, Catarina Rieffels föräldrar kommer från Schweiz och Amanda Sims pappa kommer från Dominikanska republiken.
Högsätra skola har flest antal nationaliteter bland eleverna av alla skolor på Lidingö – och visar bäst resultat på de nationella proven i svenska och engelska.

– Om man satsar mycket på språk så får man mycket gratis även i andra ämnen, säger rektor.

Chile, Makedonien, Irak, Eritrea, Thailand och USA – det är bara ett fåtal av de många olika nationaliteter som finns i klassrummen på Högsätra skolan. Hela 43 procent av eleverna på skolan är själva ­eller har föräldrar som ursprungligen är från ett annat land.

– Här finns ingen normgrupp att jämföra sig med. Alla är olika och vad vi har hört så är det aldrig någon som har blivit retad för att den är annorlunda, för att alla är ju det, säger rektorn Britt-Marie Rosendahl.

Skolverket har sett positiva resultat i skolor med många nationaliteter, något som man alltså även har märkt av på Högsätra skola. Under vårens nationella prov fick Högsätras sexor bäst r­esultat i svenska bland Lidingös skolor och kom tvåa i engelska.

– En del säger att klasser med många kulturer försämrar resultatet, men vi motbevisar det. Vi har helt klart sett att om man satsar mycket på språk så får man mycket gratis även i andra ämnen, ­säger Britt-Marie Rosendahl.

Eftersom många elever talar två språk hemma lägger skolan väldigt mycket fokus på att utbilda lärarna i svenska som andraspråk. Och eleverna själva har möjlig­heten att gå på modersmålsundervisning vid sidan av sina studier.

– Skolan har alltid haft många elever med andra nationaliteter än svenska Det är jätteviktigt för oss och vi ser många positiva fördelar med det, säger Britt-Marie Rosendahl.

Den globala inriktningen ska även bli ett tema när skolan ska fira sin 40-årsdag den 2 november.

– Clowner utan gränser ska uppträda hos oss. De brukar ha shower för barn i utsatta områden i världen, säger Britt-Marie Rosendahl.

I skolans sjätteklass har tio av eleverna andra nationaliteter än svensk.

– Det är kul att det finns andra som är från andra länder, man är aldrig helt ensam, säger Amanda Sims, vars pappa kommer från Dominikanska republiken.

Bland eleverna finns inga grupperingar baserade på etnicitet, alla umgås med alla. Att man skulle se annorlunda på någon för att de är från en annan kultur är för eleverna helt otänkbart.

– Det är ingen skillnad om någon kommer från ett annat land. Man tänker inte på det, säger­ Jacob Eriksson.

tel 550 550 00

Det är kul att det finns andra som är från andra länder, man är aldrig helt ensam.Amanda Sims

Fakta

Från världens alla hörn

Exempel på elevernas ursprung:

Dominikanska republiken

El Salvador

Kazakstan

Kirgizistan

Mongoliet

Nicaragua

Tjetjenien

Uzbekistan

Zambia