Nästan hela tanden slipades bort

En patient fick nästan hela sin tand bortslipad vid behandling av en inflammation. Felaktigt, anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som nu kritiserar tandläkaren.

Det var vintern 2013 som en kvinna sökte hjälp hos tandläkaren i Hägersten eftersom hon hade akut värk i en tand i överkäken. För att minska smärtan när kvinnan bet ihop käkarna, slipade tandläkaren ner tanden. Kvinnan blev dock chockad över hur mycket av tanden som slipats ner. Enligt henne var två tredjedelar borta, och resten av tanden hade vassa kanter.

Inspektionen för vård och omsorg betonar att nedslipning kan vara ett bra sätt att minska smärtan i akuta situationer, men att nedslipningen som gjorts i det aktuella fallet var onödigt stor. Efter att ha tittat på foton före och efter behandlingen slår IVO fast att tandläkaren ”inte enbart slipat på fyllnadsmaterial utan även på tandens hårdvävnader”. Tandläkaren får även kritik för att ha skrivit ut penicillin till patienten utan att det förelåg tillräckliga skäl.