Min lokala hjälte

Nästan var femte pojke i nian har burit vapen

x
Unga pojkar i stadsdelen sticker ut i Stockholmsenkäten när det gäller vapeninnehav, skadegörelse och att ha åkt fast för polisen.
18 procent av pojkarna i årskurs nio i stadsdelen uppger att de har burit vapen det senaste året, visar Stockholmsenkäten.
– I vissa områden finns ett glorifierande kring kriminalitet, säger Åsa Winfridsson, preventionssamordnare.

Idag presenteras Stockholmsenkäten där elever i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet har fått svara på ett antal frågor om våld och brott, alkohol och droger och psykiska hälsa.
Pojkarna i stadsdelen toppar statistiken på flera punkter när det handlar om våld och kriminalitet.

Nästan var femte pojke (18 procent) i årskurs nio och 17 procent av pojkarna i årskurs två på gymnasiet uppger att de har burit vapen det senaste året. Bland pojkarna i årskurs två är det bara Rinkeby-Kista som ligger högre.

– Vi vet att vi har problem med kriminalitet, men självklart tycket vi att det här är förfärliga siffror. Det ser inte ut så i hela stadsdelen, men i vissa områden och ungdomsgrupper finns det ett glorifierande kring våld och kriminalitet, säger Åsa Winfridsson, preventionssamordnare på stadsdelen.

Det brottsförebyggande arbetet kommer nu att byta inriktning. Tidigare har man arbetat mycket med individer och insatser för att bryta ett kriminellt beteende. Nu vill man nå ut bredare.

– Vi kommer att jobba bredare våldsförebyggande med barn och unga, framför allt i skolan men även på fritidsgårdar. Vi börjar i Hagsätra och Rågsved, sedan kan det spridas.

All skolpersonal ska utbildas för att höja medvetandenivån både bland personal och elever.

– Det finns en metod som heter ”Aktivera åskådare” som går ut på att vi alla kan göra något. Det handlar om att prata om vad jag kan göra om jag ser våld, vem jag kan vända mig till. Det gäller också att de vuxna agerar och inte tittar åt ett annat håll, säger Åsa Winfridsson.

19 procent av pojkarna i årskurs två uppger att de med avsikt förstört saker som inte är deras, vilket också är den högsta siffran i stan. Nästan var fjärde pojke (23 procent) i årskurs två på gymnasiet uppger att de har åkt fast för polisen det senaste året. Det är flest i hela Stockholm.

Kanske hänger det samman med att polisnärvaron i Rågsved har förstärkts rejält det senaste året.

Varför ser det ut så här i stadsdelen?
– Jag kan inte ge en enkel förklaring till varför vi har så höga siffror, men det är väldligt oroande, säger Åsa Winfridsson.