Nästgranne får klaga på mast

Åkersberga Några Tråsättrabor är kritiska till Österåkers kommuns planer att ge bygglov åt en teleoperatör för uppförande av en 48 meter hög mast och ett par teknikbodar. Grannarna, som bland annat är oroliga för strålning och att deras boendemiljö ska förfulas har överklagat frågan hos länsstyrelsen.

En av de boende som inte är direkt granne med den planerade masten, utan bara kommer att se större delen av den från sin tomt, fick inte rätt att klaga hos Länsstyrelsen. Mannen överklagade beslutet hos mark- och miljödomstolen. Domstolen gör motsatt bedömning som länsstyrelsen och mannen får nu rätt att överklaga.