Nät ska skydda träd från bävrar

Vinterviken Nu är det klart att bävernät ska sättas på vissa värdefullare träd vid Vinterviken och Rävudden. Detta efter att bävrar de senaste året varit aktiva i området. Stadsdelsförvaltningen har tagit ner över tio träd – i huvudsak aspar – som de stora gnagarna gett sig på.

Efter att ha utrett frågan, som var ett förslag från Miljöpartiet som alla partier ställde sig bakom på det senaste stadsdelsnämndsmötet, ska nät som täcker träden nedtill nu sättas upp.

Metoden har använts i Gnesta kommun med gott resultat och rekommenderas av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.