Nätläkare hela veckan vid landstingets vårdcentraler

Nu finns nätläkare även hos landstinget.
Nu finns nätläkare även hos landstinget.
Landstingets vårdcentraler går samman i egna appen Alltid öppet.
– Det här är framtiden, säger Jeanette Skantz Holmberg vid Huddinge vårdcentral.

Nu tar de landstingsdrivna vårdcentralerna upp kampen om nätpatienterna.

I deras egen app, Alltid öppet, har man sedan tidigare kunnat komma i kontakt med sin vårdcentral under kontorstid.

Nu erbjuds videomöten med läkare klockan 7-21 alla dagar, även helger.

Gått samman

Vårdcentralerna har gått ihop om att bemanna tjänsten, som heter Husläkarmottagning online. På så vis kan ett större utbud och generösare öppettider erbjudas än vid de enskilda vårdcentralerna.

Privata vård-appar har funnits i många år, där patienter fått diagnoser och ordinerats behandling via videomöten med läkare.

Patienten betalar sin patientavgift, och app-företagen debiterat landstinget, en kostnad som har växt sig allt större.

Frigör tid på vårdcentralen

Vård-apparna har också kritiserats för att leda till att människor söker vård i onödan.

– Vi tycker inte det. Via appen kan vi ta hand om lättare åkommor, som inte behöver ett fysiskt besök. Då frisläpps tider på våra vårdcentraler, så att de som verkligen behöver få träffa en läkare, som äldre, lättar kan få en tid, säger Jeanette Skantz Holmberg, verksamhetschef vid Huddinge vårdcentral, som leder projektet.

Det här är framtiden

Jeanette Skantz Holmberg

Landstingets nätläkare följer samma rutiner som vid fysiska besök, vad gäller journalföring till exempel. På så vis kan patientens ordinarie läkare ta del av anteckningarna och fortsätta behandlingen.

– Det här är framtiden, och landstinget kan inte stå utanför. Appen kommer att utvecklas med fler symtom som kan kan läsa om, och sjuksköterskor som tar hand om en del patient, säger hon.