Nattdagis införs i Skärholmen

pojke sover
Snart kan barn få sova över i förskolan, när föräldrarna arbetar.
Snart kan föräldrar i Skärholmen lämna sina barn i förskola även på kvällar och nätter. Stadsdelsnämnden väntas fatta beslutet vid sitt nästa möte, den 24 november.

I dag finns 22 barn i Skärholmens stadsdel, som behöver omsorg på obekväm arbetstid. Som det är nu kommer personalen hem till familjerna och arbetar där. Det kan vara på kvällar, nätter eller helger, beroende på när föräldrarna arbetar.

Men snart kan det bli ändring på det. Stadsdelsförvaltningens avdelning för förskola och fritid planerar att starta barnomsorg på obekväm tid i förskolelokaler i stället. Fördelarna är flera, framhåller man. Säkerheten ökar för både barnen och för personalen och det blir lättare att kontrollera och följa upp kvaliteten på verksamheten. Dessutom är denna lösning mindre personalkrävande än den nuvarande, framhåller man.

Planen är att förlägga verksamheten i befintliga förskolor nära tunnelbanor, med bra kommunikationer till olika delar av Skärholmens stadsdel.

Förändringen är i linje med kommunfullmäktiges riktlinjer, som går ut på att barnomsorg  på obekväm arbetstid i första hand bör ske i förskolelokaler. Med obekväm arbetstid menas vardagar klockan 18.30–06.30, lördagar och söndagar samt helgdagar.

Stadsdelsnämnden fattar beslut i frågan på sitt möte den 24 november.

 

 

 

S