Nattis införs på försök nästa år

VÄRMDÖ I onsdags höll politikerna medborgardialog om barnsomsorg på obekväm arbetstid, eller Nattis som det också kallas. Enligt finansieringsnämndens ordförande Marie Baldholm (M) är tanken att starta ett pilotprojekt från januari nästa år.

En enkät som gjordes 2011 visade att cirka 7 procent av föräldrarna med barn ­i åldern 1–9 år hade behov av barnomsorg på helger, kvällar och nätter.