Nattis öppnar i Tyresö till hösten

Lämna tidigt. Eller hämta sent. Till hösten kommer Tyresö att erbjuda barnomsorg även på obekväma arbetstider – som på natten.

Samhället förändras. Därför måste även barnomsorgen i kommunen bli mer flexibel. Det menar barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M).

– Det finns behov av att förskolor öppnar tidigare eller stänger sent. Med små medel kan vi underlätta flera föräldrars vardag, säger Anki Svensson och påpekar att det i dag finns många småbarnsföräldrar som har svårt att kombinera sina yrken med lämningar och hämtningar av barn.

– Behovet är störst hos ensamstående föräldrar, till exempel sjuksköterskor som ofta har obekväma arbetstider och då får svårt att hinna i tid till sina jobb.

För att underlätta och anpassa till hur samhället ser ut i dag kommer därför en förskola i centrala Tyresö från och med i höst att erbjuda långa öppettider – det kan handla om att förskolan öppnar klockan sju på morgonen och stänger vid sju-åtta på kvällen.

– Vi har inte bestämt vilken förskola och inte heller exakt vilka tider det kommer att bli. Det handlar mycket om vad för behov som finns för de som anmäler sitt intresse, säger Anki Svensson.

För nattarbetande föräldrar kommer kommunen också erbjuda så kallat nattis – barnomsorg på natten – från och med i höst.

– Nattlig omsorg behövs och hittills har vi fått in tre ansökningar. Det vi strävar efter är att ha nattis hos en dagbarnvårdare så det blir mer hemmamiljölikt när barnen behöver sova över, säger Anki Svensson.

Än så länge har det inte funnits jättestora påtryckningar om barnomsorg på obekväma arbetstider, men beslutet togs för att valmöjligheten ska finnas, förklarar Anki Svensson.

Fakta

Nattis i länet

Till hösten startar nattis i Tyresö.Målet är att det ska bli hos en dagbarnvårdare.

Även en förskola kommer att erbjuda barnomsorg på obekväma arbetstider.

I Stockholms stad finns i dag ett nattöppet alternativ för små barn, medan Nacka har flera.

Källa: Tyresö kommun