Nattkyla försenar sandsopning – då städas din gata

"Försopning" har inletts men sandsopningen börjar på allvar först när det blir varmare.
"Försopning" har inletts men sandsopningen börjar på allvar först när det blir varmare.
Först klagade vi på osandade gator i vintervädret.
Nu är snön borta och problemet ett annat: Vi halkar runt i allt grus.
– Vi väntar med sandsopningen tills vill slipper minusgrader på nätterna, säger Malinda Flodman på trafikkontoret.

Anledningen till att trafikkontoret i Stockholms stad väntar med att ta bort sanden på gatorna är alltså den fortsatta kylan.

– Vi spolar alltid med vatten innan vi sopar för annars dammar det väldigt mycket. Men om det där vattnet fryser till så blir det väldigt halt och det vill vi inte, säger Malinda Flodman.

På vissa torg i ytterstaden har man faktiskt börjat ta bort en del sand, men det är bara en ”försopning”. Under den här veckan väntas det bli rejält kallt igen, och följaktligen väntar man med de stora insatserna.

Alla gator ska vara städade den 15 maj

När vädret tillåter startar sandsopningen på allvar och pågår tills all sand är borta. Trafikkontorets målsättning är att det ska vara klart den 1 maj i innerstaden och den 15 maj i ytterstaden.

– Generellt börjar vi med torg, gångbanor och cykelbanor där det är många människor som passerar och där man riskerar att halka i rullgrus. Sedan är prioriteringsordningen ungefär densamma som vid snöröjningen: först tar man större, hårt trafikerade gator med tillhörande gång- och cykelbanor, sedan arbetar man vidare med mindre gator, säger Malinda Flodman.

Det mesta hamnar på tippen

Runt en fjärdedel av gruset återvinns. Resten hamnar på deponi, det vill säga soptippen.

– Orsaken är att det är svårt att hitta förvaringsytor, säger Malinda Flodman.

Trafikkontoret uppmanar invånarna att underlätta arbetet genom att följa parkeringsreglerna, så att städbilarna kan komma fram både på dagen och natten.