Nattlig hjälp uteblev – påträffad på golvet

Två äldre personer på boenden i Nacka har på kort tid inte fått den hjälp de haft rätt till. Boendena har skrivit varsin lex Sarah-anmälan.
Två äldre personer på boenden i Nacka har på kort tid inte fått den hjälp de haft rätt till. Boendena har skrivit varsin lex Sarah-anmälan.
En äldre person som blev liggande på golvet under natten, trots att personen hade nattlig tillsyn.
En annan äldre som blev liggande kvar i sängen till sent på eftermiddagen, utan mat och medicin.
På kort tid har två lex Sarah-anmälningar gjorts på boenden för äldre i Nacka.
Äldrenämnden ser de två händelserna som "väldigt allvarliga händelser" och kommer att få mer information om det som hänt vid sitt kommande sammanträde.

I det ena fallet hittades en äldre person liggandes på golvet i sin lägenhet på morgonen den 29 september. Personen skulle egentligen ha tillsyn under natten men personalen dök av någon anledning inte upp.

Den äldre hade ett blåmärke vid ena ögat.

Boendet har skrivit en lex Sarah om missförhållande.

I det andra fallet blev en person på ett annat boende liggande kvar i sängen till sent på eftermiddagen, utan sin medicin och mat.

Anledningen till att personen inte kom upp ur sängen har enligt lex Sarah-anmälan inte dokumenterats. Enligt anmälan har personalen försökt att väcka den äldre och motivera den äldre att stiga upp.

Boendet har skrivit en anmälan om ”påtaglig risk för missförhållande”.

I det senare fallet har boendet haft ett samtal med personalen om vikten av regelbundna måltider och rutiner för de äldre.

Monica Brohede Tellström (L), ordförande i äldrenämnden i Nacka, har nyligen fått rapporterna och säger att välfärd samhällsservice, kommunens förvaltning i de här frågorna, utreder de båda fallen. Äldrenämnden kommer att få mer information om utredningarna vid sitt kommande sammanträde nästa vecka.

– Det är två väldigt allvarliga händelser som jag tar på största allvar, säger Monica Brohede Tellström.

Fakta

Lex Sarah

Lex Sarah gäller inom socialtjänsten.

Anställda ska genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden.

Den som bedriver omsorgsverksamheten ska utreda och avhjälpa missförhållandet utan dröjsmål.

Är missförhållandet allvarligt ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Monica Brohede Tellström (L), ordförande i äldrenämnden i Nacka, har just tagit del av rapporterna och vet att välfärd samhällsservice, kommunens förvaltning i de här frågorna, utreder båda fallen.

– Mer information kommer jag och resten av nämnden att få på onsdag nästa vecka när vi har nämndsammanträde. Det är två väldigt allvarliga händelser som jag tar på största allvar, säger Monica Brohede Tellström.

Källa: Socialstyrelsen