ANNONS

Nattlig hjälp uteblev – stomipåse läckte

Personalen kan enligt lex Sarahrapporten ha brustit i att informerad varandra om att personen skulle ha hjälp med att tömma stomipåsen på natten.
Personalen kan enligt lex Sarahrapporten ha brustit i att informerad varandra om att personen skulle ha hjälp med att tömma stomipåsen på natten.
Varje morgon läckte stomipåsen.

Nu har en lex Sarahrapport skrivits och en utredning kommer att göras.
ANNONS

Personen som skulle ha hjälp med att tömma stomipåsen på natten fick inte den hjälp som det var beslutat om.

Enligt lex Sarahrapporten skulle personen bli väckt på natten och få hjälp med att tömma påsen. Men så skedde inte. Följden blev att stomipåsen läckte varje morgon.

Enligt lex Sarahrapporten kan en tänkbar förklaring till den uteblivna hjälpen vara brister i överlämning mellan personalen som skulle hjälpa personen.

En anhörig till personen har nu fått information om att lex Sarahrapporten har skrivits, och att en utredning kommer att göras. Den anhörige kommer att informeras när utredningen är klar. Enligt lex Sarahrapporten har den anhörige sagt sig vara nöjd med att klagomålet tas på allvar.