Nattsköterska i bil ger snabbare hjälp

De som bor på kommunens servicehus och blir sjuka på natten får numera hjälp av en privat bilburen sjuksköterskejour. På så sätt sparar kommunen pengar.

– Vi testar det här nu och kommer sedan att utvärdera det, säger Anna Langhammer, som är områdeschef för Baggeby gårds servicehus, Högsätra servicehus och Lidingö korttidsboende.

Tidigare har enheterna haft tillgång till nattsjuksköterskor från andra vård- och omsorgsboenden. För Högsätras del kom dessa sjuksköterskor från äldreboendet intill när det behövdes och för Baggebys del kom de från Siggebogården.

När det gjordes en omorganisation inom Lidingö stad, och sjuksköterskorna behövdes på en annan plats, bestämde sig servicehusen för att köpa in hjälpen av en privat utförare i stället. Det är nu Ghion systerjouren som har uppdraget.

– De har beredskap natte- tid och en inställelsetid på en halvtimme. Det är en förbättring, eftersom man tidigare hade en inställelsetid på en timme, säger Anna Langhammer.

Enligt henne sparar kommunen även ganska mycket pengar på detta.

– Ghion utför samma tjänst, men med kortare inställelsetid och till en lägre kostnad. Det är bra, säger hon.

– Vi testar det här nu och sedan får vi utvärdera om det blir bra, säger Anna Langhammer, som är områdeschef för Baggeby gård, Högsätra servicehus och Lidingö korttidsboende.

Jessica Nyberg (KD), ordförande i äldre- och handikappnämnden, tycker att det är förståeligt att man väljer en sådan här lösning på servicehusen.

– Kommunens egna äldreboenden brottas med underskott och måste se över alla kostnader, säger hon.

Lidingö stad får allt fler privata utförare inom äldre- och handikappomsorgen. När det gäller hemtjänst utförs numera ungefär 30 procent av hjälpen av privata utförare och när det gäller äldreboenden är 50 procent privata.

Finns det något tak för hur stor del av äldre- och handikappverksamheten som kan vara privat?

– I Lidingö har vi systemet med Lagen om valfrihet, LOV, både vad gäller äldreboenden och hemtjänsten. Det innebär fri etableringsrätt om man lever upp till de krav som vi ställer. Om 100 procent av brukarna väljer kommunal utförare blir det 100 procent kommunalt. I den mån man väljer privata alternativ kommer den privata äldrevården att öka, säger Jessica Nyberg.

Fakta

Servicehus

Lidingö stad driver Högsätra servicehus och Baggeby gårds servicehus.

Sedan några veckor utförs sjuksköterskeinsatser under natten av Ghion systerjouren som ska komma till servicehuset inom en halvtimme efter larm.

Förändringen gäller även Lidingö korttidsboende och socialpsykiatrin.