Nattvakten in i Sollentunahem

NORRVIKEN Fastighetsbolaget Nattvakten har ägts av Sollentunahem och förvaltat en enda fastighet: Nattvakten 2, där Norrvikens vårdcentral håller till.

På onsdagens fullmäktige beslutades att Nattvakten ska gå upp i Sollentunahem för att underlätta administration och spara kostnader.