Naturhistoriska får mer skydd

ÖSTERMALM Naturhistoriska riksmuseet på Norra Djurgården är byggnadsminnesförklarat, men det är oklart vilka byggnader som ingår i detta byggnadsminne. Det är Riksantikvarieämbetet som vill att det ska tydliggöras. Som ett resultat av detta har kulturdepartementet beslutat att utöka och stärka skyddsföreskrifterna för museet.

Naturhistoriska riksmuseet är Sveriges största museum.