Naturlivet frodas mitt i stan

Vid årsskiftet blir Årsta holmar naturreservat. Det betyder att Södermalmsborna får chansen att njuta av den ovanliga naturen mitt i city en lång tid framöver.

– Det är viktigt att spara natur nu när det byggs så mycket, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd.

På Årsta holmar, ett stenkast från Södermalms storstadsbuller, samsas ovanliga naturtyper och djurarter på en liten yta. Här återfinns allt från bäver till duvhök och näktergal – arter som vanligtvis inte trivs inne i stan.

– Årsta holmar är speciellt eftersom det är en innerskärgårdsö. Fågellivet är rikt med väldigt många olika arter. Att det finns näktergal så nära stenstaden är unikt, säger Anders Tranberg på Naturskyddsföreningen.

Årsta holmar består ursprungligen av tre öar: I väster ligger Allholmen, i mitten Bergholmen och längst till öster Lillholmen, den minsta. Genom landhöjningen har de dock kommit att till stor del hänga ihop.

Vid årsskiftet 20152016 blir Årsta holmar naturreservat. Något som betyder att naturen och det rika fågellivet kommer att kunna bevaras för kommande generationer.

– Skygga fågelarter som ugglor och duvhök häckar på Årsta holmar. Småfåglar i allmänhet häckar tätare här, eftersom de finner miljön så pass lämplig och kan lägga ett tätare revir, säger Anders Tranberg.

Under hela september, från onsdag till söndag, går det gratis elbåtar varje timme från Tantobryggan ut till Årsta Holmar. Något man började med redan förra året.

Då hade Stockholms stad också långt gående planer på att inrätta en gångbro från Söder ut till Årsta holmar. Men de planerna har nu helt lagts ner.

– Det fanns flera anledningar till det. En anledning var att det var en dyr investering. Dessutom vill man inte störa fåglarnas häckning, och skulle därför behöva ha bron avstängd under juni, juli och augusti. Det var ett för dyrt projekt som vi inte tyckte passade helt enkelt, säger Katarina Luhr (MP).

I stället undersöker kommunen nu hur man kan göra ön mer tillgänglig för medborgarna.

– Vi vill förbättra möjligheterna att nå naturreservaten. Saker som vi ska jobba med är bättre skyltning, bättre stigar och hur det ska bli lättare att ta sig till ön så att så många som möjligt kan få tillgång till naturen, säger Katarina Luhr (MP).

Fakta

Årsta holmar var en stadsdel

De tre öarna som utgör grunden till Årsta holmar har olika typer av landskap. Lillholmen har många ängsytor, Bergholmen mer skärgårdskaraktär och Allholmen består till stor del av odlingsmark.

På Allholmen ligger Årsta holmars gård, som uppfördes på 1740-talet. I dag är gården konferensanläggning och pensionat.

Årsta holmar köptes av Stockholms stad 1886. Holmarna var en egen stadsdel mellan 1926 och 1934.

Källa: Stockholms stad