Naturmark ryker när nya bostäder byggs

bygge
Hammarbyhöjden ska få 135 nya bostäder, enligt planerna.
Obebyggd natur med blandskog och berghällar försvinner när 135 nya lägenheter ska byggas i Hammarbyhöjden. Men stadsdelsförvaltningen är positiv till stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag.

Planen är att bygga två femvåningshus med totalt 80 lägenheter längs Garagevägen och tre sexvåningshus med totalt 55 lägenheter längs Lidköpingsvägen. De ska ligga i ett område som idag består av obebyggd natur,  som många tycker om att vistas i. Det bör man kompensera för, betonar Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, till exempel genom att ta fram skötselplaner för den natur som kommer att finnas kvar i området.

Översyn av lekplatser

Förvaltningen konstaterar också att gårdarna till de nya bostäderna blir små, och att man därför bör göra en översyn av de lekplatser som finns i närområdet.

Men som helhet är stadsdelsförvaltning positiv till byggplanerna. Det är bra att de nya bostäderna ligger nära kollektivtrafiken och att Garagevägen kommer att få breddad gångbana, tydligare cykelbana och nyplanterade träd, anser man. Dessutom gör man tummen upp för att de 80 bostäderna vid garagevägen ska bli så kallade Stockholmshus, vilket innebär att byggprocessen ska gå snabbare och hyrorna förhoppningsvis bli lägre.

Bra gångväg behövs

Däremot efterlyser stadsdelsförvaltningen en bra, ny gångväg mellan Lidköpingsvägen och Garagevägen i detaljplaneförslaget. En sådan behövs för att säkra framtida passage, skriver man.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd tar upp ärendet vid sitt möte den 24 augusti.