Naturreservat utan bostäder inget alternativ

De röda ytorna ingår inte längre i reservatet och de gröna tillkommer.
De röda ytorna ingår inte längre i reservatet och de gröna tillkommer.
Förra veckans besked att det ska byggas tusen nya bostäder vid Årstaskogen väckte blandade reaktioner.
Men något naturreservat utan bostäder kommer det inte att bli.

Som Mitt i söderort berättade förra veckan är det klart att det blir ett naturreservat i Årstaskogen, men också att det planeras för 800-1 000 nya lägenheter i övergången mellan befintlig bebyggelse och naturmark.

1 000 bostäder ska byggas i Årstaskogen

Beskedet har väckt blandade känslor hos Årstaborna. En del välkomnar nya bostäder, medan andra är kritiska till att man naggar på skogen. Flera har också påpekat att de flackare ytorna ska bebyggas enligt det nya förslaget, medan det är de brantare och mer svårtillgängliga sluttningarna som blir naturreservat.

– Det är därför det är viktigt att ha den här dialogen så att det kan komma in kloka förslag och synpunkter, säger Jan Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden.

Idag är Årstaskogen en grön oas för många Årstabor där många promenerar, joggar eller tränar på utegym. I förslaget står att Årstaskogen ska göras attraktiv och tillgänglig för hela Stockholm – inte bara för Årstaborna.

– Så kommer det att bli, det spelar ingen roll vilken del av Stockholm vi talar om. Vi kommer att bygga 140 000 lägenheter till 2030 i Stockholm, det kommer att bli en ökad befolkning. Man kommer att få utnyttja de attraktiva friluftsområden eller parker som finns. De tillhör inte bara en del av staden, utan de tillhör alla stockholmare, säger Jan Valeskog.

Just att det ska byggas så mycket i närområdet – bland anat Slakthusområdet och Årstafältet – ökar väl behovet av de gröna lungor som finns?

– Ja det är just därför som vi vill säkra att det blir naturreservat. Vi är rädda för att om vi inte gör det nu, bebyggs skogen helt. Vi vill rädda stora delar av skogen för friluftsliv. Om vi inte gör detta riskerar vi något annat. Det är inte ett alternativ att skapa ett naturreservat utan bostäder.

Och ett naturreservat utan bostäder är inget alternativ?

– Nej. Vi måste ta hänsyn till bostadsefterfrågan. Bygger vi inte kommer bostadsbristen öka ännu mer och det kan inte vi ta ansvar för.