”Naturreservat hindrar bostadsbyggande”

Naturreservaten i länet har inte så stora naturvärden och borde bebyggas.

Det menar Stockholms handelskammare.

I en rapport sammanställd av Stockholms handelskammare som DN skriver om konstateras att flera naturreservat skulle passa bättre för bostäder.

– Vi är inte motståndare till natur men bostadsintressena får hela tiden ge vika för andra intressen och vi ser en tydlig tendens på senare år att det bildas många tätortsnära reservat. En del av dem skulle kunna bli riktigt bra bostadsområden nära kollektivtrafik, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert på handelskammaren till DN.

Mårten Wallberg ordförande på naturskyddsföreningen i Stockholm är inte insatt i rapporten men menar att han känner igen resonemanget från handelskammaren. Att prata om att naturreservaten är ett hinder för bostadsbyggande är snett, menar han och tillägger att det finns massor av annan mark att bygga på utan naturvärden.

I söderort pekas Sätra skogen, Älvsjöskogen, Årstaskogen och Fagersjöskogen som tänkbara platser där bostäder kan byggas.

I sin rapport vill handelskammaren att den rätt till att bilda naturreservat som kommunerna har upphävs samt att bostadsbyggande får samma dignitet och beaktas i lika hög grad som andra samhällsintressen skyddas. Till exempel kulturvärden och naturvärden,