Naturreservat i norra Törnskogen dröjer

Arbetet med att bilda naturreservat i norra Törnskogen går trögt och det kommer att ta ytterligare flera år.

Samtidigt arbetar Sollentuna kommun för fullt med att färdigställa södra Törnskogens naturreservat.

Frågan om naturreservat i Törnskogen har debatterats i över ett decennium. 2010 klubbade kommunfullmäktige i Sollentuna till slut igenom beslutet att bilda reservat i den södra delen av skogen och i oktober i fjol avslog regeringen, som sista instans, ett överklagande.

Under vintern har Sollentuna kommun arbetat med att färdigställa reservatet.

– Vi ska markera entréer, sätta upp tavlor och ta fram informationsmaterial. Samtidigt ska den känsla av vildmark som finns i Törnskogen bevaras, säger Richard Dahlén, naturvårdschef i Sollentuna kommun.

Tanken är att även den norra delen av skogen, som ligger i Upplands Väsby kommun, ska bli reservat. Men här har arbetet dragit ut på tiden rejält. 2011 fick kommunen ett så kallat LONA-bidrag (lokal naturvårdssatsning) från länsstyrelsen på 225 000 kronor för att arbeta fram en plan för reservatet.

Men kommunen har fortfarande inte använt pengarna och har tvingats be länsstyrelsen om uppskov för att få mer tid på sig. I nuläget har man året ut på sig att använda bidraget men Karin Alm, miljösamordnare i Väsby kommun, säger att det kommer att behövas ännu mer tid.

– Kommunstyrelsen har bestämt sig för att planera utbredningen av reservatet samtidigt som man planerar för ny bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen, säger Karin Alm.

– Vi har ännu inte tagit ställning i frågan. Vi fokuserar på den fördjupade översiktsplanen, bekräftar kommunstyrelsens ordförande Per-Erik Kanström (M).

Samtidigt uppvaktar Anders Lettström, som tillsammans med Svea Skog är den stora markägaren i norra Törnskogen, de båda kommunerna. Till skillnad från många andra markägare är Anders Lettström positiv till bildandet av naturreservat.

– Mitt intresse är att skydda området från exploatering, säger han.

Han har också uttryckt önskemål om att via sitt bolag Sköldnora sköta en betydande del av förvaltningen av naturreservatet.

– Ur miljösynpunkt vore det bättre att använda sig av vår maskinpark i stället för att köra maskiner till skogen utifrån, säger han.

Fakta

Beslut om södra delen 2010

Törnskogen ligger på gränsen mellan Sollentuna och Upplands Väsby kommuner.

Sollentuna kommun beslutade i juni 2010 om bildande av Södra Törnskogens naturreservat.