ANNONS

Naturreservatet vid Bro Hof kan ritas om

Bro Hof
En bild tagen i samband med att Europatouren spelades på Bro Hof Slotts golfklubb år 2016.
Turerna kring Bro Hof Slotts golfbana har varit många.
Turerna kring Bro Hof Slotts golfbana har varit många.
Tvisten mellan kommunen och Bro Hof började för mer än tio år sedan. Men snart kan det hela vara historia. Golfbanans detaljplan föreslås ritas om samtidigt som naturreservatets gräns fastställs.
ANNONS

Turerna kring Bro Hof Slotts golfbana har varit många. År 2007 hävdade bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro att delar av golfbanan byggts inom Broängarnas naturreservat och hotade därför med viten på 8,5 miljoner kronor om naturen inte återställdes. År 2013 hotade golfklubbens ägare i sin tur att stämma kommunen om parterna inte hittade en lösning.

Golfklubben har stöd av domar

Sedan dess har två domar kommit. Den ena i förvaltningsrätten 2013, då det konstaterades att golfbanan byggts i strid mot beviljat bygglov och gällande detaljplan. Men golfbanan fick stå kvar eftersom ett återställande av miljön skulle innebära allt för stor skada för enskilda intressen – jämfört med vad det allmänna skulle tillfördes i värde. Det spekulerades i en kostnad om över 400 miljoner kronor.

Det andra domslutet kom år 2015, där Mark- och miljööverdomstolen gick på golfklubbens linje. Enligt domen var gränserna för naturreservatet inte dragna när banan byggdes. Allt som fanns var en skötselplankarta från 2003, utan koordinater.

Snart kan tvisten vara löst

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 april i år föreslås att en ändring för detaljplanen skickas ut på samråd. Det innebär att berörda intressenter får komma till tals i frågan.

Detaljplanen ska även utformas så att ett nytt naturreservatsbeslut kan tas, där gränsen för naturreservatet fastställs. Naturreservatets gräns är alltså i dagsläget oklar. Här finns potential för fortsatt konflikt, eftersom en detaljplan inte utgör en del av ett beslut om naturreservat.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Upplands-Bro direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.