ANNONS

Naturreservatet vid Örnässjön växer

Lillsjöbadet är en av de mest besökta platserna i naturreservatet Lillsjön-Örnässjön.
Lillsjöbadet är en av de mest besökta platserna i naturreservatet Lillsjön-Örnässjön.
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat bildades för två år sedan. Nu föreslår kommunstyrelsen att dess gräns dras runt ytterligare ett område.
ANNONS

Kommunstyrelsen vill addera fastigheten Raskeboda 1:1 norr om Örnässjön till Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Det är en privatägd tomt och kommunen förhandlar med ägaren om ersättning för markintrång.

Raskeboda. Foto: Google Maps.

Beslutet om att utvidga naturreservatet tas på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj.

Fakta

Det här är ett kommunalt naturreservat

Initiativet att skydda ett område kommer vanligtvis från länsstyrelsen, men även kommuner har möjlighet att bilda naturreservat. Det går att söka statligt bidrag från Naturvårdsverket för inköp eller intrångsersättning. Varför naturreservat bildas varierar mellan olika kommuner och beror bland annat på politiskt intresse och vilka möjligheter kommunen har att upprätthålla nödvändig naturvårdskompetens.

Källa: Naturvårdsverket
ANNONS