Naturskolan prioriteras inte

Lidingö Frågan om en naturskola på Lidingö är inte bortglömd. Det svaret har naturskolepedagogen Åsa Backlund fått från utbildningsnämndens ordförande Rune Nordström.

Åsa Backlund vill att natur­skolepedagogik ska infogas i Lidingös skolor och kommunen utreder nu detta.

Rune Nordström skriver nu att frågan inte är bortglömd, men att det inte finns ekonomiska medel för att gå vidare med verksamheten. 2014 kommer frågan prövas igen.