Naturvänner överklagar förbifarten

nyheter Stockholms Naturskyddsförening har överklagat Förbifart Stockholm. Enligt dem strider den mot miljöbalken.

– Vi förväntar oss att länsstyrelsen, nu när de får chansen att pröva Förbifarten juridiskt, upphäver detaljplanerna, säger Beatrice Sundberg, ordförande i Stockholms Naturskyddsförening.

Hon menar att mycket inte är ordentligt utrett. Att förbifarten skulle förbättra hälsoläget i Stockholm bygger på att trafiken minskar i innerstan. Men kalkylen bygger på att trafiken i innerstaden ska öka med 0,5 procent per år. Vissa naturområden som berörs av planen har man dessutom glömt bort, enligt föreningen.