Naturvårdspengar till Snäckstavik

Sibble Länsstyrelsen har beviljat Botkyrka kommun 165 000 kronor till naturvårdsprojekt. Pengarna ska gå till stängsel och skyltar i Snäckstaviks våtmark.

Syftet är att göra det lättare att komma ut i och förstå naturen.