Nätvandring har gått på export

Fritidsgården Kulans framgångsrika ”nätvandring” har gått på export till Frankrike.

Nätvandring innebär att vuxna ger sig ut på Internet och rör sig på olika bloggar, communities och webbplatser där ungdomarna finns.

På fritidsgården Kulan i Högsätra har nätvandringen funnits sedan 2009, sedan man inspirerats av Fryshusets start 2007. I februari i år var en grupp franska tjänstemän från en stad i Normandie på besök i Stockholm. De ville då besöka Kulan för att lära sig om hur en kommunal verksamhet kan jobba på sociala medier.

– Ganska snart insåg vi att vi hade flera gemensamma beröringspunkter och tyckte det skulle vara intressant att samarbeta. De frågade senare om vi ville vara med i ett EU-projekt, vi tackade jag och i mars var vi i Frankrike på en konferens, säger Linda N Peltonen, enhetschef på Kulan.

Där berättade de, tillsammans med Fryshuset, Ersta vändpunkt och Motala kommun, om metoden nätvandring – om att jobba med dialog med unga på nätet.

– Ute i Europa börjar ungdomsarbete på nätet bli vanligare, men just nätvandring är ett svenskt koncept. Nu finns handboken översatt till franska. Det fina med den här metoden är att den inte är kopplad till en specifik yrkeskategori, verktyget kan användas av alla som arbetar med dialog med unga på nätet, säger hon.

En stor skillnad mellan tjänstemännen i Frankrike och Sverige är vanan vid sociala medier.

– Det finns alltid ett kunskapsglapp mellan vuxna och unga. Här ligger vi kanske ett halvt steg efter – där är de två steg efter. Vi försökte hjälpa dem komma ifatt och förklara vad sociala medier är, hur det funkar och hur unga umgås där, säger Linda N Peltonen.

För att ta samarbetet ett steg vidare har de tillsammans med fransmännen startat det webbaserade nätverket World Wide Walkers.

– Tanken är att samla de som jobbar med unga online i Europa. Nätverket ska vara öppet så vi kan hitta varandra för att kunna utbyta kunskaper, säger Linda N Peltonen.

Finns det fler länder som är intressanta?

– Vi var nyss i Finland, och de är verkligen föregångare, de har ett statligt utvecklingscenter för de här frågorna. Storbritannien är också ganska aktiva, dem kikar vi lite på, säger hon.