ANNONS

Nätverk vill tömma pool

ANNONS

Vasastan Nystartade nätverket ”Poolen till alla” har skrivit ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden för att förmå nämnden att inte fylla Observatorielundens 1 840 kvadratmeter stora pool med vatten på somrarna.

Gruppen menar att poolen i dag, när den är tom, används av barn som ska lära sig cykla, åka skateboard och spela boll och att den passar bättre till lek än bad.

Stadsdelsförvaltningen anser att poolen ändå borde fyllas med vatten och hänvisar till att man under året ska starta arbetet med en ny parkplan för Norrmalm. Då ska man bland annat se över möjligheterna till spontan­idrott i parkerna.

Stadsdelsnämnden ska ta upp förslaget den 19 mars.

ANNONS