ANNONS

Nätverkets kritik mot kommunens planer: ”Förfärligt”

På plats var bland andra Birgitta Lind och Mats Löfström från nätverket ”Trivsam Stadskärna”
För Birgitta Lind och Mats Löfström var det viktigt att komma på tisdagskvällens samråd i Folkets hus.
Stadens megaplaner för nya stadskärnan väcker stort engagemang hos Sundbybergarna. Men nätverket "Trivsam Stadskärna" är kritiska till flera moment – och begär därför att politikerna tänker om.
ANNONS

Planerna för Sundbybergs nya stadskärna är en vattendelare.

På tisdagskvällen hölls samråd om första detaljplanen i Folkets hus. På plats fanns flera representanter för att ta emot synpunkter och svara på frågor från allmänheten.

Nya stationshuset – ”groteskt” eller ”stort och fint”?

nya skisser nya stadskärnan Sundbyberg centrum. Idébild Stationshuset torgyta är framtagen av AMF Fastigheter och Sweco Architects: ”Vy från Landsvägen mot sydost. Utökad torgyta vid det nya Stationshuset. Nya byggnader visas som vita huskroppar.”

Vy från Landsvägen mot sydost. Bland annat har torgyta vid det nya Stationshuset blivit större. Nya byggnader visas som vita huskroppar. Illustration: AMF Fastigheter och Sweco Architects

Vill hänga med från start

På plats var bland andra Birgitta Lind och Mats Löfström från nätverket ”Trivsam Stadskärna”. Nätverket har brunnit för frågan om nya stadskärnan sedan starten 2016 – men det är nu det börjar bli på riktigt.

– Nu gäller det för oss att hänga med ordentligt från start, därför är vi här i kväll, säger Mats Löfström.

Bildextra: Se nya bilderna för bygget ovanpå järnvägsspåren

ANNONS

Riktar kritik mot planerna

Både Birgitta Lind och Mats Löfström är kritiska till stora delar av kommunens detaljplan.

Det är bra att det byggs, men det måste göras med eftertanke för att inte tappa Sumpans själ, förklarar de.

Fakta

Nätverkets krav i korthet

• Bygg ett mindre stationshus! Det måste bli betydligt lägre och inte så brett.

• Inget studenthus vid torget. Platsen är helt fel vald.

• Behåll de omgivande byggnadernas nuvarande höjd. Bygg inte på IKANO-huset och
kvarteret Godset med fler våningar!

• Anpassa byggnaderna till stadskärnans karaktär, skapa mötesplatser och precisera hur
Sundbybergs historia ska manifesteras.

”Storskaligheten är förfärlig”

Birgitta Lind har bott i Sundbyberg i över 30 år.

– Storskaligheten är förfärlig, det skapar mörker och skugga som inte gör det lika trivsamt, framhåller Birgitta Lind.

Mats Löfström nickar och håller med.

– Och anknytningen till Sundbybergs historia tappas genom denna detaljplanen, lägger han till.

Gillar gröna stråket

Samtidigt vill Birgitta Lind och Mats Löfström vill vara tydliga med att de inte ogillar hela detaljplanen. Tanken är inte att gnälla för gnällandets skull.

– Det gröna stråket tycker vi till exempel väldigt mycket om, säger Birgitta Lind.

visionsbild nya stadskärnan sundbyberg torg. Idébild Järnvägsgatan - dagvattenhantering: Vy västerut över det gröna promenadstråket längs med Järnvägsgatan. Grönskan är också en anläggning för att ta hand om dagvatten, regn som tidigare kunde rinna undan i banvallen. Illustration: Sweco Architects

Vy västerut över det gröna promenadstråket längs med Järnvägsgatan. Grönskan är också en anläggning för att ta hand om dagvatten, regn som tidigare kunde rinna undan i banvallen. Illustration: Sweco Architects

”Handlar om demokrati”

Birgitta Lind och Mats Löfström förklarar att de ofta tycker politiker tar beslut över huvudet på medborgare. Därför är det extra viktigt att tycka till och våga vara en motvikt.

Varför ska politikerna lyssna på er då? Alla tycker ju inte som ni?

– Nej, men det här handlar om demokrati och de folkvalda ska lyssna på medborgarna. Därför säger vi vårt, säger Mats Löfström.

Nu får Sundbybergarna tycka till om planerna för nya stadskärnan

Ytterligare ett samråd om nya stadskärnan hålls den 24 oktober mellan 18-20 i Folkets hus på Sturegatan 12.