Navel på nyfödd skadad av sköterska

En sjuksköterska vid en vårdinrättning i Tyresö kritiseras för felbehandling av ett nyfött barn.

Enligt Socialstyrelsen hade det nyfödda barnets navelvävnad inte täckts av hud. Området ska först tvättas med koksaltlösning. Om problemet inte försvunnit efter tre veckor kan man pensla med silvernitrat som är frätande. Silvernitratet får då inte komma i kontakt med huden runt naveln eftersom det kan orsaka brännskador.

Barnet i det här fallet föddes sommaren 2010. Av journalen framgår inte om någon annan behandling först provades. Barnet fick frätskador och missfärgningar av behandlingen och Socialstyrelsen anser att sköterskan varit oaktsam.