Nazister har blivit mer aktiva i Täby

Nazister ökade sin verksamhet radikalt i Täby förra året.

Det visar ny statistik från stiftelsen Expo.

Totalt rapporterades 21 aktiviteter i kommunen.

Varje år publicerar den antirasistiska stiftelsen Expo en sammanfattning över hur de främlingsfientliga rörelserna utvecklar sig i Sverige. Expo mäter bland annat antalet ”aktiviteter”. Det kan handla om propagandaspridning, manifestationer eller föredrag.

Rapporten för 2014 som publicerades nyligen visar att framförallt Svenskarnas parti (SvP) ökade sina aktiviteter i Täby.

– Propagandan är på frammarsch, säger Expos Anna-Sofia Quensel som sammanställt årsrapporten.

Källorna är nästan uteslutande organisationernas egna hemsidor. Metoden innebär bland annat att enskilda personer kan få stort genomslag i statistiken, vilket Anna-Sofia Quensel också tror är förklaringen till att antalet aktiviteter i Täby ökade från en enstaka 2013 till 21 förra året.

– Det betyder att det finns representanter för de här organisationerna som bor där.

Alla är dock inte lika övertygade om bilden som Expo beskriver.

Statsvetaren Andreas Johansson Heinö, förlagschef på tankesmedjan Timbro, tycker att Expo drar för långtgående slutsatser utifrån sitt material.

– Man mäter för lite. Ökningen 2014 kan ha varit en helt naturlig valårseffekt. Det är möjligt att det är svårt att ta fram ett större underlag men då måste man vara ödmjuk inför det man har.

SvP menar att partiet­ inte är nazistiskt utan ­nationalistiskt. Trots ökade aktiviteter blev det ingen val­succé, bara 17 Täbybor röstade på partiet.

Fakta

Antal aktiviteter i Stockholm