NCC kan slippa svartlistning

NACKA Tvisten mellan Nacka kommun och byggbolaget NCC kan ha löst sig. Förra veckan träffades parterna för samtal om byggprojektet i Tollare som Lokaltidningen Mitt i skrev om i början av mars.

– Mycket konstruktivt möte, där bägge parter försökte hitta lösningar på problemen vi upplever, säger Ulf Crichton, enhetschef vid Nacka kommuns exploateringsenhet.

Fredrik Hemborg, regionchef på NCC Boende säger:

– Jag kan bara instämma. Vi har en förhoppning om att vi kommer att kunna lösa det nu.

Av en mejlkonversation framgick att Nacka övervägde att svartlista NCC om byggbolaget inte lyssnade på synpunkterna i Tollare-projektet. På frågan om det fortfarande är aktuellt svarar Crichton:

– Vår ambition är inte svartlistning utan att föra en konstruktiv dialog.