Nedbrända radhus har blivit soptipp

Åsa Holmgren Creigman bor nära radhuslängan som brann i Segeltorp. Ingen hade hunnit flytta in och platsen anses fortfarande vara en byggarbetsplats.
Åsa Holmgren Creigman bor nära radhuslängan som brann i Segeltorp. Ingen hade hunnit flytta in och platsen anses fortfarande vara en byggarbetsplats.
Ett år har gått sedan en radhuslänga i Segeltorp brann för andra gången. Det utbrända husskelettet är kvar – och tomten har blivit upplag för dumpade sopor. Trots ett år av påtryckning från grannarna agerar kommunen först nu.
Och tomtägaren menar att hon inget kan göra så länge rättsprocessen pågår.

Det är en regnig höstdag när Åsa Holmgren  Creigman visar runt kring resterna av den brandhärjade radhuslängan i korsningen Ekhagsvägen och Gamla Södertäljevägen i Segeltorp.

– Det har blivit ett tillhåll för nyfikna men även för konstiga människor mitt i natten. Små barn smiter hit och leker och det är absolut ingen bra lekplats med krossat glas, byggavfall och halvrasade väggar, säger hon.

Hon bor bara 15-20 meter från den brandhärjade radhuslängan och minns tydligen den där tisdagskvällen för precis ett år sedan.

– Vi satt och tittande på tv och jag hörde hur någon hamrade därute. Strax efter gick jag ut i köket, då var det kokhett där och huset mittemot stod i full brand. Jag såg också att det var två personer kvar inne i huset, säger hon.

skarmavbild-2016-11-14-kl-16-56-19

När Åsa Holmgren Creigman tittade ut ur sitt fönster stod radhuslängan mittemot i full brand.

Personerna tog sig ur det brinnande huset och räddningstjänsten var snabbt på plats. En brandman stod sedan mellan branden och grannhusen och vakade i fall elden skulle sprida sig.

– Han sa åt oss att packa en väska med det viktigaste i fall att vi behövde lämna. Jag var livrädd, fortsätter Åsa Holmgren Creigman.

Det var då andra gången på drygt ett halvår som bygget brann.

Sedan den senaste branden har ingenting hänt. Allt är lämnat intakt, förutom att staketet är borta och det dumpas skräp på tomten.

Åsa Holmgren Creigman och flera av grannarna i området har varit i kontakt med kommunen vid upprepade tillfällen för att få klarhet i varför inget händer.

soptipp nedbrunnet radhus Segeltorp

Grannarna har i nära ett års tid påtalat för kommunen att byggplatsen har blivit en soptipp. Först nu agerar kommunen och det kan leda till åtal för nedskräpning.

Kommunen har svarat att den agerar inom ramen för plan- och bygglagen. Så länge det är ett pågående bygge i juridisk mening, vilket det är i fem år från beviljat lov med startbesked, ingriper kommunen bara om byggherren inte följer bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Fakta

Mordbrand avskriven

Polisen arbetade länge efter teorin att branden var anlagd. Den delen av utredningen har nu lagts ner i brist på bevis, medan misstankar kvarstår om flera andra brott. Parallellt pågår också en ägartvist.

Polisen misstänkte genast att branden var anlagd och inledde förundersökning om grov mordbrand. Men strax före sommaren lades utredningen ner i brist på bevis.

Enligt åklagaren Markus Hellsten visade den tekniska undersökningen att det fanns brännbar vätska på marken på utsidan huset, men den bevisningen höll inte för bevisa att branden var anlagd. Enligt honom fanns det då inte tillräckligt för att kunna gå vidare.

– Polisen har inte kunnat hitta någon klar brandorsak och kunde inte slå fast att branden var anlagd. Det fanns heller inte någon som delgivits misstanke om brott.

Den del av brottsutredningen som rör misstankar om mordrand, grov mordbrand och falsk tillvitelse är nedlagd, men åklagaren jobbar fortfarande med ärendet.

– Det är en trasslig utredning och vi jobbar fortfarande med misstankar om urkundsförfalskning, förskingring, försök till grovt bedrägeri, bedrägeri och olaga hot, säger Hellsten.

Inte heller i utredningen vid den första branden i radhuslängan, drygt ett halvår tidigare, har åklagaren kommit vidare med någon misstänkt, utan också den är nedlagd i brist på bevis.

Det har dessutom parallellt pågått en civilrättslig process mellan markägaren och exploatören om vem som har rätt till fastigheten. Dom avkunnades i februari och i den ansåg rätten att markägaren är rätta ägaren.

Exploatören har överklagat domen.

Maria Nykvist

– Jag har all förståelse för de som bor nära, men förvaltningen gör bedömningen att det är en byggarbetsplats. I och med att det är en byggarbetsplats så får det se skräpigt ut, i varje fall till en viss gräns, säger Christian Ottosson (C), ordförande ­natur- och byggnadsnämnden.

Men i förra veckan vände kommunen och utreder ärendet utifrån miljöbalken för att se om det kan handla om nedskräpning och farligt avfall.

– Dels kan det bli frågan om att någon får ansvaret för att städa upp, dels kan det bli frågan om att någon blir åtalsanmäld för att ha skräpat ner, om det finns någon misstänkt. Vi utreder vem som har vilket ansvar, säger Anneli Johansson, miljöinspektör på kommunen.

Den som tingsrätten anser är markägaren, och som vill vara anonym, beklagar att det ser ut som det gör, men menar att så länge den civilrättsliga tvisten pågår mellan henne och exploatören om vem som har rätt till fastigheten, så är det inte mycket hon kan göra.

– Det är ett dödläge. Domen där jag ses som markägare är överklagad, och då kan jag inget göra med tomten. Jag har polisanmält att det dumpas byggmaterial, men det hjälper inte eftersom jag inte har rätt till tomten. Jag tycker också att det är fruktansvärt att det ser ut som det gör, säger hon.

Läs mer:

Misstänkt mordbrand i Segeltorp