Nedhuggen skog polisanmäls

Den tidigare S-toppen Jan Emanuel Johansson har avverkat skog på Rösjöns östra strand.

Nu polisanmäls han av Sollentuna kommun.

Den avverkade skogen på Rösjöns östra strand kan vara ett lagbrott.

Skogsstyrelsen granskar fallet, och Sollentuna kommun har polisanmält.

– Nu ska polisen utreda det här, säger Filip Olofsson på miljö- och byggnadskontoret.

Mitt i har tidigare berättat om vårdföretagaren och tidigare S-politikern Jan Emanuel Johanssons planer på att bygga ett äldreboende och bostäder vid Rösjöns östra strand i Sollentuna kommun.

Byggplanerna har mött protester både i Sollentuna och Täby, och den skog som avverkades nära stranden sommaren 2015 har väckt starka känslor.

Det kan dessutom vara ett brott mot lagen, eftersom flera träd har fällts inom strandskyddat område.

När Filip Olofsson, inspektör på miljö- och byggnadskontorets, besökte fastigheten i onsdags räknade han till 25 medelstora granar och några enstaka lövträd som hade fällts inom strandskyddszonen. Dagen efter anmälde han avverkningen till polisen.

– Strandskyddsreglerna är väldigt strikta, och vi är skyldiga att göra det så fort det finns misstanke om ett brott mot miljöbalken, säger han.

Avverkningen kan dessutom vara ett brott mot skogsvårdslagen. Den som avverkar mer än 0,5 hektar ska normalt anmäla detta till Skogsstyrelsen.

När Mitt i kontaktar Skogsstyrelsen visar det sig att de inte har fått in någon avverkningsanmälan på den aktuella fastigheten.

Skogsstyrelsen ska därför inspektera avverkningen på plats, bland annat för att ta reda på exakt hur mycket som avverkats.

– Vi har inte fått in någon avverkningsanmälan. Om det visar sig att det är vi som är ansvarig myndighet kommer vi sannolikt att gå vidare med det här ärendet, säger Anders Blomqvist, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Det finns flera faktorer som avgör om en avverkning är anmälningspliktig eller inte, bland annat hur marken är klassad. En utebliven anmälan, i det fall en sådan krävs, är ett brott mot miljöbalken eller skogsvårdslagen.

– Det kan man bli åtalad för, säger Anders Blomqvist.

Även Naturskyddsföreningen i Sollentuna har reagerat mot att skog avverkats inom den förstärkta strandskyddszonen på 300 meter.

– Det är mycket allvarligt, strandskyddszonen runt Rösjön utgör en viktig spridningskorridor för djur och växtliv i Rösjökilen, säger Herbert Henkel, medlem och tidigare ordförande i Naturskyddsföreningen i Sollentuna.

När Mitt i når fastighetsägaren Jan Emanuel Johansson på en knastrig telefonlina befinner han sig på Kuba och har inte möjlighet att kommentera händelseutvecklingen.

– Återkom nästa vecka när jag är tillbaka i Sverige, säger han.

Fakta

Saknar detaljplan

Sollentuna kommun har tidigare velat detaljplanelägga området vid Rösjöns östra strand.

Men både länsstyrelsen och Täby kommun – som skulle få stå får v/a och infrastruktur – har sagt nej.

Det har även funnits diskussioner om en justering av kommungränsen så att den östra stranden hamnar i Täby, men det är inte aktuellt längre.

Källa: Sollentuna kommun