ANNONS

Nedläggningen av Eriksbergsskolan ser ut att återremitteras

Eriksbergsskolan läggs ner, Sollentuna
Eriksbergsskolan är i behov av renovering, men nu vill majoriteten stänga den i stället. Föräldrar protesterade vid kf senast, och i kväll.
Föräldrar till barn på Eriksbergsskolan och Helenelundsskolan möte i aulan på Helenlundsskolan.
Eriksbergsskolan är i behov av renovering, men nu vill majoriteten stänga den i stället.
manifestation för Eriksbergsskolan, Sollentuna
Föräldrar och elever protesterade vid fullmäktige i oktober, och i kväll blir det en ny manifestation utanför kommunhuset.
I kväll ska ärendet om att stänga Eriksbergsskolan tas upp i kommunfullmäktige. Men något beslut om nedläggning ser det inte ut att bli då flera oppositionspartier kommer att yrka på minoritetsåterremiss.
ANNONS

– Hela den här processen om att lägga ned skolan har skötts mycket dåligt och vi är övertygade om att vi får igenom återremissen, säger oppositionsrådet Joakim Jonsson (S).

En minoritetsåterremiss kräver att man har en tredjedel av mandaten med sig och utöver Socialdemokraterna ställer sig även Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sollentunapartiet bakom kravet på återremiss – vilket i så fall skulle innebära tillräckliga 22 av 61 mandat.

”Så pass dåligt underlag”

– Och så måste vi motivera varför vi vill återremittera. Det är för att det är så pass dåligt underlag till beslutet. Det hela är inte utrett ordentligt och bland annat barnperspektivet har inte tagits med. Dessutom tycker vi att det inte är seriöst att lägga ned en skola med över 160 elever utan att tala om för dem vart de ska gå nästa år, säger Joakim Jonsson.

Vad innebär det att ärendet återremitteras?

– Det betyder att det ska utredas igen, säger Joakim Jonsson.

Ny manifestation i eftermiddag

Det är vad föräldrarna på både Eriksbergsskolan och Helenelundsskolan, där eleverna ska ”samlokaliseras” enligt förvaltningens förslag, har kämpat för. Under parollen ”utred bättre” genomförde de en manifestation i samband med förra kommunfullmäktige, den 24 oktober.

Omkring 200 i manifestation för att rädda Eriksbergsskolan

Även i kväll, då ärendet om Eriksbergsskolan alltså tas upp i fullmäktige, ska föräldrar och elever ha en manifestation. Den börjar klockan 16.45 på Turebergs torg, utanför kommunhuset.
Klockan 18.00 startar fullmäktige i Sollentunasalen på kommunhusets 13:e våning.

ANNONS