ANNONS

Nedläggningshot mot Örby bibliotek

Stockholm storsatsar på biblioteken, men i Örby ser det mörkt ut.

Men den omtyckta mötesplatsen måste få bli kvar, menar Örbybibliotekets vänner.
ANNONS

Stockholms stad satsar allt mer pengar på stadens bibliotek. Det finns planer att öppna t-banebibliotek i anslutning till tunnelbanestationerna vid både Gullmarsplan och i Liljeholmen. Men för Örby bibliotek ser det dystert ut.

Kravet för biblioteket är att det ska vara öppet fyra dagar i veckan där en dag ska vara helgdag. Det har inte Örby bibliotek i dag.

– Vi är ett mycket levande bibliotek som behöver bevaras. Jag får fler litteraturrelaterade frågor här än i Högdalen, säger Birgitta Rosenblom, som är biblio-tekarie på båda platserna.

Biblioteket har tillsammans med Örby biblioteks vänner (ÖBV) samlat in 500 namnunderskrifter för bibliotekets bevarande, som har lämnats in till kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

Madeleine Sjöstedts borgarrådssekreterare Jonas Uebel säger att man ska se över huvudmannaskapet för Örbybiblioteket. Det innebär att det, eftersom det både är ett skol- och folkbibliotek, måste bestämmas vem som ska ta ansvar för verksamheten. Enligt skollagen ska skolorna ha ansvar för skolbiblioteken.

– Det finns en risk för att folkbiblioteket kommer att läggas ner, säger Jonas Uebel.

Enligt honom råder det oklarheter i vilken utsträckning biblioteket används av allmänheten. I strukturplanen för Stockholms bibliotek står att verksamheten används högst begränsat.

– Resurserna måste användas så effektivt som möjligt och där människorna är, säger han.

För Klara Berglund, ordförande i ÖBV, är det viktigt att biblioteket finns kvar i dagens utformning.

ANNONS

– Det här är en plats där vuxna och barn möts, på ett naturligt sätt.

Örby bibliotek firar 75 år i december. De har funnits i samma lokaler sedan 1937. Stängs biblioteket finns det inte mycket kvar i Örby.

– Örby håller på att dö kvävningsdöden. Här finns bara vi och en matbutik, säger Birgitta Rosenblom.

Fakta

För få besök

Biblioteken ska vara angelägna, tillgängliga och effektiva. Det innebär att de ska vara öppna efter stockholmarnas behov, men det betyder inte att de ska finnas tillgängliga överallt.

Ett bibliotek i Stockholm bör ha i genomsnitt 30 besök i timmen för att anses vara ett angeläget bibliotek. Örby har cirka 25 besökare per timme.

Källa: Strukturplanen/Örby bibliotek