Nedskärningar inom äldrevården att vänta

Värmdö kommun måste sluta vara generös i omvårdnaden av äldre och personer med funktionsnedsättning.

Det visar en konsultrapport beställd av kommunen i syfte att få ner underskottet i vård- och omsorgsnämnden.

I november fick kommundirektören Stellan Folkesson i uppdrag att låta se över verksamheterna i omsorgs- och välfärdssektorn i syfte att effektivisera och strama åt.

Under december 2015 och januari 2016 genomfördes intervjuer bland personal av en inhyrd konsultfirma.

Bakgrunden är det ekonomiska resultatet för år 2015 där vård- och omsorgsnämnden visar ett underskott på mer än 40 miljoner kronor.

Nu är rapporten klar och den ger exempel på en rad nedskärningar inom både hemtjänst, LSS-insatser och särskilda boenden. Bland annat ska andelen utfärd tid inom hemtjänsten vara för låg i förhållande till bemanningen.

Överlag menar rapporten att kommunen har varit för generös och skriver att ”den i grunden rådande positiva omvårdnadskulturen måste kombineras med en större affärsmässighet”.

Underskotten tros, enligt rapporten, bero på finansiering av insatser för personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgens kostnader för egenregi i hemtjänst och särskilt boende.

Kenneth Ehrnstedt (S) är starkt kritisk till att Alliansen inte själva lyckats hitta en lösning för att få siffrorna i balans utan måste plocka in en konsult.

– Om lösningen finns så har uppenbarligen varken den politiska ledningen för nämnden eller tjänstemännen sett den. Det kommer någon utifrån och hittar problemet och hittar lösningarna. Då har vi ju inte den kompetens som krävs för att driva verksamhet, sade han på kommunens fullmäktigemöte förra veckan.

På kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars ska konsultrapporten avhandlas.