Min lokala hjälte

Nej till asylboende

Sollentuna kommun säger nej till en privat fastighetsägares ansökan om att bygga bostäder för asylsökande i Rotebro.

Ansökan gäller en fastighet på Bergkällavägen i Breddens industriområde. I ett tjänsteutlåtande hänvisar kommunen till översiktsplanen som anger att man ska vara restriktiv med att omvandla verksamhetsområden. Dessutom konstaterar kommunen att fastigheten, som ligger nära E4, är bullerstörd och därför inte lämplig för bostäder.