Nej till återvinning vid idrottsplats

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker en ny återvinningsstation.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker en ny återvinningsstation.

DANDERYD Frågan om en återvinningsstation kan uppföras vid Danderydsvallen har gått på remiss från miljö- och stadsbyggnadskontoret till olika nämnder.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att man ska avstyrka begäran om bygglov för en återvinningsstation där.

– Vi har sagt nej för att parkeringssituationen är svår. Det blir fort stökigt när föräldrar hämtar och lämnar sina barn och en återvinningsstation skulle göra att det blev ännu stökigare. Parkeringsplatserna behövs, säger Lovisa Eriksson (C), förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Slutligt beslut fattas i byggnadsnämnden tidigast den 8 oktober.