Nej till cykelstråk längs Årstaviken

Negativt besked för cyklister längs med Årstaviken
Negativt besked för cyklister längs med Årstaviken
Det verkar inte bli ett pendlingsstråk för cyklister längs med Årstaviken.

Det finns helt enkelt inte plats, enligt exploateringskontoret.

Årstavikens norra strand är ett av Södermalms mest populära promenad- och motionsstråk.

En solig dag trängs såväl söndagsflanerare, cyklister och joggare på gång- och cykelvägen. Därför har det funnits önskemål om att separera cyklister och gångtrafikanter genom att bredda stråket. Enligt cykelplanen för Stockholm föreslås även att Årstavikens norra strand ska bli ett pendlingsstråk för cyklister.

Men det verkar inte bli något med dessa planer.

Exploateringskontoret skriver nu att det är princip omöjligt att göra gång- och cykelvägen tillräckligt bred, att en utvidgning skulle påverka natur och bebyggelse alltför mycket .

Exploateringskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige tar bort stråket från cykelplanen för Stockholm. Samma slutsats som Södermalms stadsdelsnämnd kom fram till i september.