Nej till fabrik för biogas överklagat

Skarpnäck Striden om den planerade biogasfabriken vid Ältasjön mellan Skarpnäck och Nacka går vidare. Det var i slutet av oktober som Mark- och miljödomstolen sa nej till Swedish biogas planer.

Nu har företaget överklagat beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.Den första domen pekade på att det finns en betydande risk för stora luktproblem som kan drabba många grannar och att företaget missköter sin biogasanläggning i Örebro. Men Swedish biogas menar att domstolen har gjort en felaktig bedömning av riskerna för påverkan på omgivningen.