nej till feriejobb för äldre

TENSTA Nyanlända elever som läser språkintroduktion på Ross Tensta Gymnasium vill att det ska vara möjligt för alla elever, även de som fyllt 18 år, att få sommarjobb genom stadsdelen.

I ett medborgarförslag till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd skriver de att det skulle gynna ungas arbetslivserfarenhet och bidra med kontakter till arbetsgivare.

Stadsdelen avslog elevernas förslag med motiveringen att stadsdelen saknar egen finansiering för sommarjobb och att den finansiering som finns prioriteras till unga under 18 år.