Nej till förlängd tunnelbana

ÄLVSJÖ Frågan om en förlängning av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö blev aktuell när Roger Mogert (S) i en motion ville att möjligheterna skulle utredas närmare.

Motionen skickades ut på remiss. Såväl Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd som Älvsjö stadsdelsnämnd biföll motionen.

Men nu har exploateringskontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret lämnat ett gemensamt tjänste­utlåtande där de skriver att nyttan är begränsad i relation till kostnaderna och att en utredning inte är aktuell just nu. Däremot stänger de inte helt dörren inför framtiden.