Nej till forskar- centrum

BOTKYRKA Det blir inget nytt teknikcentrum i Botkyrka. Förslaget som kom från Botkyrkapartiet har avslagits av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Partiet ville att kommunen skulle satsa på ett nytt centrum med fokus på forskning om solenergi.

Nämnden konstaterar att det är viktigt att satsa på nya energislag men att det inte ska vara kommunen utan näringsliv och forskarvärlden som ska ta initiativen.