Nej till grönare Skärholmstorg

SKÄRHOLMEN I våras väckte elever på Globala gymnasiet ett medborgarförslag om att göra Skärholmstorget grönare och mer ekologiskt hållbart. Solceller på kyrktaket och en grön väggplantering upp mot terrassen var några av idéerna.

Men förslaget tycks inte bli verklighet. Trafikkontoret svarar att ”det bör vara skillnad på torg och parker”. Skärholmens stadsdelsnämnd är inne på samma linje. Och Svenska kyrkan svarar att solceller på taket skulle bli för dyrt.