Nej till kameror vid skolor

Häselby-Vällingby Det är inte aktuellt att använda kameraövervakning för att motverka vandalisering av stadsdelens förskolegårdar. Ett medborgarförslag om det har skickats in till kommunen och tas upp på stadsdelsnämndens möte på torsdag.

Invånaren anser att kameraövervakning behövs på kvällar och helger och menar att värmekameror kan användas om vanliga kameror är alltför integritetskränkande.

Förvaltningen svarar att länsstyrelsen generellt säger nej till kameraövervakning av skol- och förskolegårdar. Värmekameror kan vara ett alternativ om skadegörelsen är omfattande och andra insatser inte räcker till. Det finns inga uppgifter om att skadegörelsen på de lokala förskolorna har ökat, enligt förvaltningen.