Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

I västerort står ett 20-tal färgglada containrar för insamling av kläder till barnhem uppställda vid olika återvinningsstationer.

Hässelbybon Lucky Deb går förbi en av dem varje dag och donerar kläder och leksaker en gång i månaden. Men var kläderna hamnar har hon inte funderat över.

– Hoppas att de kommer till nytta någonstans, säger hon.

Kläderna påstås gå till ett barnhem i Litauen via ett företag som heter Sverelita AB. Spåren leder dock till ett svenskt företag med det nästan identiska namnet Sverlita Scandinavian Group som hyr ut grävmaskiner. Bolagen ägs av en man i Litauen, men styrelseordföranden Ove Håkansson finns i Sverige. Han känner inte till något om kläderna

– Jag sköter bara ekonomin här. Det här är inget som jag känner till och inget som sköts genom bolagets verksamhet, säger han.

Nykstukas är det barnhem i Litauen som Sverelita AB påstått sig samarbeta med. Barnhemmets vice direktör bekräftar att de vid ett tillfälle har fått pengar av Sverelita – knappt 3 800 svenska kronor i januari i år. De har även fått leksaker. Men de har ingen kontakt med företaget i dag och känner inte till att de används som marknadsföring på containrar i Sverige.

Däremot har polisen i England hört av sig till barnhemmet och haft frågor om donationer från just Sverelita.

Containrarna i västerort har alldeles nyss tagits över av ett annat litauiskt företag som heter Junas.

Deras svenska kontaktnummer leder till Litauen och Mindaugas Mackevicius – som inte vill svara på vart kläderna hamnar.

– Att ni ifrågasätter vårt arbete tycker vi är oetiskt. Vi skickar dem till olika barnhem i Östeuropa och har fina vitsord från många av dem.

Han hänvisar till samma barnhem som Lokaltidningen Mitt i varit i kontakt med tidigare: Nykstukas.

Enligt Junas engelska hemsida är det ett partihandelföretag för second hand-kläder och verkar över stora delar av Europa. För den som vill öppna upp en affär med andrahandskläder erbjuder de utvalda klädpaket om 25 eller 50 kilo.

Mindaugas Mackevicius bekräftar att en del av kläderna säljs i second hand-butiker, för att få in pengar till verksamheten.

– Det är ett resurskrävande arbete eftersom kläderna måste tvättas, transporteras vidare och dessutom ska de som arbetar ha lön.

Mindaugas Mackevicius påstår också att de håller på att ansöka om rätt sorts tillstånd i Stockholm.

Men på trafikkontoret har man inte fått in några ansökningar som gäller den mark där containrarna står i dag.

– De kommer inte att få tillstånd för detta. De får söka tillstånd hos enskilda fastighetsägare, säger Rose-Marie Lövgren, markupp­låtare på trafikkontoret.

Trafikkontoret fick kännedom om containrarna i våras.

De försökte kontakta det företag som då ägde dem utan att lyckas, och anmälde sedan saken till polisen.

– Det har hänt enstaka gånger tidigare att man har haft olovligt uppställda containrar, men då har det varit lätt att spåra personerna bakom och förmå dem att flytta på dem.

Fakta

Nej till kläder

Den som vill ställa upp en container måste ansöka om marklov hos polisen som sedan rådfrågar fastighetsägaren.

Kommunen ger inte tillstånd till klädcontainrar längre efter­som det är svårt att kontrollera vilka som står bakom.

I Hässelby står Junas containrar på Vidholmsbackarna, Bergmyntegränd, Blåeldsvägen och Dvärglingsgränd.

Källa: Trafikkontoret