Nej till mc i bussfilen

NORRORT Motorcyklister kommer inte att få åka i bussfilerna på E18 ut mot Täby och övriga norra länet. Det står klart efter att länsstyrelsen avslagit en begäran från intresseorganisationen Sveriges Motorcyklister (SMC).

SMC hävdar att både trafiksäkerhet och framkomlighet förbättras om de får åka i bussfilen. Dessutom är det tillåtet på flera andra håll, enligt organisationen.

Länsstyrelsen anser dock att filen ska användas endast av bussar och annan trafik som kan tänkas komplettera linjetrafiken.