Nej till mer kameraövervakning i Vällingby

skylt om kameraövervakning
Det blir ingen kameraövervakning i trygghetsrummet vid Vällingby t-banestation, enligt nya domen.
Kammarrätten upphäver SL:s tillstånd till kameraövervakning i de så kallade trygghetsrummen på 30 stationer i länet, däribland Vällingbys t-banestation. Trygghetsrummen är främst till för personer som omhändertagits.

Länsstyrelsen gav SL tillstånd till bildinspelning dygnet runt i trygghetsrummen på 30 stationer i länet, bland annat Vällingby t-banestation.

Datainspektionen överklagade beslutet.

”Det ifrågasätts att de aktuella trygghetsrummen är platser dit allmänheten har tillträde. Å ena sidan kan vem som helst bli omhändertagen och placerad i trygghetsrummen. Å andra sidan handlar det om utrymmen som i normalfallet är låsta eller som i vart fall kan likställas med låsta utrymmen”, skrev Datainspektionen bland annat i sitt överklagande.

Datainspektionen menar också att SL inte visat att trygghetsutrymmena varit särskilt brottsutsatta platser.

Förvaltningsrätten avslog överklagandena i februari i år, men nu säger alltså kammarrätten nej till tillstånden.

Den totala siffran för ingripanden av ordningsvakter på länets stationer uppgick till 5 207 stycken år 2013.

SL:s ursprungliga syfte med ansökningarna har varit att öka ordningsvakters och omhändertagnas trygghet i trygghetsrummen och att ge polisen möjlighet att säkra bildbevis när ord står mot ord, framgår i handlingarna.