Nej till egen musikskola i Skärholmen

noter
Lokalpolitikernas förslag om en musikskola i Skärholmen fick nej.
Lokalpolitikernas vision om en egen musikskola i stil med Adolf Fredrik fick kalla handen.
I torsdags röstade utbildningsnämnden nej till förslaget.

Som Lokaltidningen Mitt i Söderort tidigare berättat vill de lokala politikerna i Skärholmen  att området ska få en egen musikskola i Skärholmens gymnasiums lokaler. Förebilden är Adolf Fredriks musikskola i vasastan, som de också vill att den nya skolan ska bli en del av.

De lokala politiker menar att mycket talar för en musikskola i området. Dels saknar Skärholmens centrum idag attraktiva skolor vilket gör att elever måste söka sig till andra områden, dels finns många musikintresserade ungdomar i området. Politikerna tror också att att en musikskola skulle höja områdets status.

Men visionen gick om intet. I torsdags röstades förslaget  ner i utbildningsnämnden. Politikerna tyckte liksom utbildningsförvaltningen att det saknas lämpliga lokaler i området eftersom huvudbyggnaden för nedlagda Skärholmens gymnasium inte längre är tillgänglig för stadens verksamheter. De menar också att staden först ska bygga upp sina musikklasser i Farsta som startade 2015 innan de startar konkurrerande verksamhet.